HİZMETLERİMİZ

* İş Güvenliği Uzmanlığı

* İşyeri Hekimliği

* Diğer Sağlık Personeli

* İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

* Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı

* İlkyardım Eğitimi

* Hijyen Eğitimi

* Risk Analizi ve Değerlendirmesi

* Acil Durum Eylem Planı