İlkyardım

ELEKTRİK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM

Elektrik çarpmasına maruz kalmış kazazedeye dokunmadan önce maruz kalınan elektrik akımı kesilmelidir. Bu yapılamıyorsa kazazedenin kablo ile teması iletken olmayan (çubuk vb.) bir cisim kullanılarak kesilmelidir.
1) Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.
2) Kazazedenin korku ve endişesi giderilmelidir.
3) Hastaya dokunmadan önce maruz kalınan elektrik akımı kesilmelidir.Bu yapılamıyorsa kazazedenin kablo ile teması iletken olmayan (çubuk vb.)bir cisim kullanılarak kesilmelidir.
4) Olay yerinde derhal kazazedenin hava yolu,solunum ve nabzı (ABC) kontrol edilmeli ve gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği uygulanmalıdır.
5) Hasta/ yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.
6) Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.
7) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
8) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir.
9) Yanık varsa bakımı yapılır. Fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatılır.
10) Tıbbi yardım istenmelidir. (112)

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

Solunum yoluyla zehirlenmelerde;
1) Hasta temiz havaya çıkartılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır.
2) Yaşamsal bulgular (ABC) kontrol edilir.
3) Hastanın rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyonda tutulur.
4) Bilinci kapalıysa koma pozisyonu verilir.
5) Tıbbi yardım (112) istenir.

Sindirim yoluyla zehirlenmelerde;
1) Kişinin bilinci kontrol edilir.
2) Yaşam bulguları değerlendirilir.
3) Bulantı, kusma, ishal vb.belirtiler değerlendirilir.
4) Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz.
5) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
6) Üstü örtülür.
7) Tıbbi yardım (112) istenir.

Cilt yoluyla zehirlenmelerde;
1) Yaşam bulguları değerlendirilir.
2) Zehirli maddeyle temas önlenir.
3) Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
4) 15-20 dk. boyunca deri bol suyla yıkanır.
5) Tıbbi yardım (112)istenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir