S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini kimler verir?

İşyerinde çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin, eğitimlerin verileceği işyerinin çalışanı niteliğinde olan bir İş Güvenliği Uzmanı / İşyeri Hekimi tarafından veya işyerinin hizmet aldığı OSGB de çalışan İş Güvenliği Uzmanı / İşyeri Hekimi  tarafından verilmesi gerekmektedir.

Hangi aralıklarla Risk Değerlendirme yenilenmesi yapılır?

» Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde – en geç 6 yıla kadar;
» Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde – en geç 4 yıla kadar;
» Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde – en geç 2 yıla kadar;

» Diğer durumlar – taşınma veya binada değişiklik; İş Kazası, Meslek hastalıkları, Ramak kala olayların  gerçekleşmesi sebebi ile v.b. gibi durumlarda kısmen ya da tamamen Risk Değerlendirmesi yenilenmek zorundadır.

Hangi İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 29 Aralık 2012 tarihli  Resmi Gazete  28512 de yayımlanan ve yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereğince 30 Aralık 2012 tarihi itibari ile çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfına bakılmaksızın bütün işyerlerinde Risk Değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

İşyerim İş Güvenliği Kapsamında mı?

a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta en az 1, az tehlikeli sınıfta en az 50 ve üzeri kişi çalıştırıyorsa işçi çalıştırılan işyerlerini,
b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta en az 1, az tehlikeli sınıfta en az 50 ve üzeri kişi çalıştırıyorsa işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.
İşverenler, az tehlikeli sınıfta devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.