ravzaosgb@gmail.com

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

Acil Durum ve Eylem Planı

Acil durum: acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil durum planı:işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Güvenli Yer:Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.Acil Durum Planı, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak; öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi korumak amacıyla yapılır.

  • Acil durumlar, acil durum ekipleri ve kullanılan mekanlar dikkate alınarak acil durum planı yapılır.
  • Acil durum ekipleri, acil durum müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlar ile acil eylem planı oluşturulur.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır.
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek.
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, Acil Durum Planı hazırlanır.
Acil Durum Eylem Planı Hizmetimizle Zor Durumlara Hazırlıklı Olun...


Acil durum Hazırlığı: Acil durum planında işletmeye ait çizimler oluşturulup; bunun üzerinde tehlikeli yerler, yasaklanan durumlar, acil durum malzemelerinin yerleri, kaçış güzergahı ve acil çıkışlar belirtilir. Acil çıkış kapıları her zaman dışa doğru açılır olmalıdır.

Acil durum planı: İşyerlerinde tasarım ve kuruluş aşamasından başlayan ve işyerindeki tüm aşamalardaki acil durumlar belirlenir. Acil durumların olumsuz etkileri, önleyici tedbirler alınır. Görevlendirilecek kişiler belirlenir. Acil durum mudahale ve tahliye yöntemleri oluşturulur.

Acil durumların belirlenmesi: Risk değerlendirme sonuçları, tehlikeli maddeler, patlama, yangın, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar, doğal afetler ve meydanagelme ihtimalleri ve sabotaj ihtimalleri belirlenir.
İşyerinde mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alınır.


Acil Durum Ekipleri: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma, tahliye ,yangınla mücadele ekipleri oluşturulur. Her bir konuda uygun donanıma sahip özel eğitimli birer eleman destek elemanı olarak görevlendirilir. Tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

Acil Durum Planı Dökümantasyonu: İş Güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan Acil Durum Eylem Planı yayınlanır. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. Belirlenen acil durumlar. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. İşyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki hazırlanan Acil Durum Eylem Planında yer alır. Acil Durum Eylem Planı belirli aralıklarla yeniden hazırlanır.


Kurumsallaşmak, Kaliteli Yönetimler oluşturmak iş güvenliğinin sağlanması için ön şarttır. Bu konuda Ravza ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ'den hizmet alabilirsiniz..

Acil Durum Planı Dökümantasyonu İçin Hemen Başvur
Bizimle Hemen İletişime Geçin...

İLETİŞİM

Address

Adres: Şair Nabi Mahallesi 189 Sokak Şenpaf Apartmanı No:3/A
Haliliye,Şanlıurfa

Hemen Ara

(0544) 821 93 73

EMAİL ADRES:

ravzaosgb@gmail.com

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi-Cuma: (09:00-18:00)
Cumartesi: (09:00-13:00)