ravzaosgb@gmail.com

YÖNETMELİKLER

Yönetmelik birinci madde  Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik ikinci madde  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik üçüncü madde  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik dördüncü madde  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik beşinci madde  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik altıncı madde  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik yedinci madde  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik sekizinci madde  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik dokuzuncu madde  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik onuncu madde  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik onbirinci madde  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik onikinci madde  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Yönetmelik onüçüncü madde  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik ondördüncü madde  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

Yönetmelik onbeşinci madde  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik onaltıncı madde  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yönetmelik onyedinci madde  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Yönetmelik onsekizinci madde  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmelik ondokuzuncu madde  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirminci madde  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmibirinci madde  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmelik yirmiikinci madde  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmelik yirmiüçüncü madde  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmidördüncü madde  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmibeşinci madde  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik yirmialtıncı madde  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmiyedinci madde  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmisekizinci madde  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik yirmidokuzuncu madde  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik otuzuncu madde  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik otuzbirinci madde  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yönetmelik otuzikinci madde  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik otuzüçüncü madde  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Yönetmelik otuzdördüncü madde  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Yönetmelik otuzbeşinci madde  Tozla Mücadele Yönetmeliği

Yönetmelik otuzaltıncı madde  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Yönetmelik otuzyedinci madde  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Bizimle Hemen İletişime Geçin...

İLETİŞİM

Address

Adres: Şair Nabi Mahallesi 189 Sokak Şenpaf Apartmanı No:3/A
Haliliye,Şanlıurfa

Hemen Ara

(0544) 821 93 73

EMAİL ADRES:

ravzaosgb@gmail.com

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi-Cuma: (09:00-18:00)
Cumartesi: (09:00-13:00)