ravzaosgb@gmail.com

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

Ravza OSGB Patlama Korunma Dökümanı Hakkında

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI NEDEN HAZIRLANIR?

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28633)

MADDE 10:

 1. İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.
 2. Patlamadan Korunma Dokümanında;
  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
  • Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
  • İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
  • Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
  • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,yazılı olarak yer alır.
 3. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.
 4. İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

Patlamadan Korunma Dokümanını
Nasıl Hazırlıyoruz?

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla mükelleftir.

 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3. İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde Patlamadanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde Patlamadanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate almak zorundadır.

 1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 2. Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 3. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 4. Olabilecek Patlamadanın etkisinin büyüklüğü.

Patlama riski,patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir.

Ravza OSGB Patlamadan Korunma Dökümanı Nasıl Hazırlıyor?
Bizimle Hemen İletişime Geçin...

İLETİŞİM

Address

Adres: Şair Nabi Mahallesi 189 Sokak Şenpaf Apartmanı No:3/A
Haliliye,Şanlıurfa

Hemen Ara

(0544) 821 93 73

EMAİL ADRES:

ravzaosgb@gmail.com

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi-Cuma: (09:00-18:00)
Cumartesi: (09:00-13:00)